VIGRA BARNEHAGE

Logg inn for å se alt innhold
Ansatte
 • VELKOMEN TIL VIGRA BARNEHAGE

  29/11/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vigra barnehage ligg på Roald, Vigra i Giske kommune. Barnehagen ligg i eit roleg boligområde med gangavstand til fjell, skog og mange flotte strender. Giske kommune eig og driv barnehagen. Barnehagen er kjent for si stabile personalgruppe med høg kompetanse.

  Barnehagen har sin eigen "leirplass" i skogen like ved. Her er det lagt opp til leik og aktivitet året rundt. Her har barnehagen m.a. ei hytte der ein kan søke ly og ta eit avbrekk med inneaktivitetar i løpet av dagen. Alle gruppene har kvar sin utedag i veka. Denne dagen er Markeskogen ofte deira  base i kjernetida.


  Vigra barnehage består av 4 barnegrupper.
  Barnehageåret 2018/2019 ser gruppene slik ut.:

  Nasse Nøff (1-2-åringar):  12,2 plassar fordelt på 13 barn

  Kengubarnet (3-åringar):   15,2  plassar fordelt på 16 barn

  Ole Brumm (4-åringar):     12,8 plassar fordelt på 13 barn

  Tigergutt (5-åringar):         19,2 plassar fordelt på 20 barn

   

  Det er meir informasjon om gruppene i årsplanen. Denne finn de under "Dokumenter".

   

  Velkomne til Vigra barnehage; ein god stad å vere,leike og lære !


  Ranveig Børø Szell, styrar/einingsleiar 

  Sonja Roaldsand Skodje, styrar/ped.leiar

   

      

  fiogf49gjkf05

 • Transponder sms/epost-teneste tlf 594 40 004

  29/11/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Det vert sendt ut både fellesbeskjedar og beskjedar til den enkelte via Transponder. Alle foreldre er lagt inn som brukarar, og kan sende og svare på sms og/eller e-post til barnehagen via dette nummeret. Styrar og/eller leiarar på den enkelte avdeling vil vere mottakarar.